Les instructeurs

 images-43.jpeg

Sensei Sao THAN

 5° DAN IJFV HOMBU DOJO

Membre du hombu Dojo "Osaka" Responsable technique Hombu Dojo section Quyens supérieurs.

 

unknown-34.jpeg

Sensei Michel CUAM

4° DAN IJFV HOMBU DOJO

BFI HOMBU DOJO

Ancien membre du Hombu Dojo Osaka "Japan"